XEYRİYYƏÇİLİK

  • Əsas
  • /
  • Xeyriyyəçilik

Inforex xeyriyyəçiliyin və mesenatlığın ənənələrinin bərpasında fəal iştirak edərək, mənəviyyatın və tərəqqinin inkişafına imkan yaradaraq , sosial məsuliyyətli biznesə görə çıxış edir.

Biz xeyriyyəçilik proqramlarına mümkün olan dayağı göstəririk , çünki biz arxayınıq ki, biznes cəmiyyətlə çox sıx bağlıdır və onlar bir-birindən ayrı-ayrı mövcud deyillər.

Biz dəfələrlə xeyriyyəçilik proyektlərində iştirak etmişik. Biz bu proqramlarda iştirak etməklə, heç bir güzəşt və cəmiyyətin nüfuzunu gözləmirik. Bizim üçün ən vaciblisi – bu xeyirxah təşəbbüsə azda da olsa öz zərrəciyimizi verməkdir və biz bundan sonra da köməyə ehtiyacı olanlara, gücümüz çatana qədər, kömək eləməyə hazırıq, lakin başqa şirkətləri də bu xeyirxah işə laqeyd qalmamağa çağırırıq.

İnsanlara birgə kömək eləyək!