İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

  • Əsas
  • /
  • İstifadə Şərtləri

“İnforex” jurnalında dərc edilmiş bütün materialların müəllif hüquqları İnforex şirkətinə məxsusdur. Mənbəyə istinad gətirmədən materialların çapı/dərci qadağandır.

Qarşılıqlı fayda şərtləri ilə biz potensial yayım və KİV şirkətləri ilə əməkdaşlığa hazırıq.