SEMİNAR “BİLL VİLYAMSIN EKSPERT TREYDERİ”

  • Əsas
  • /
  • Seminar “Bill Vilyamsın ekspert treyderi”

Təcrübəli treyderlər özləri və bazar arasında əlaqə hiss edirlər.Onlar da bazardan kənarda qalmaq hissi yoxdur. Onlar bizim bazar adlandırdığımız böyük bir orqanizmin bir hissəsinə çevriliblər. İnsana elə gəlir ki, onların informasiyaya malik olmaları, ideyaları heçnədən yaranır. Və vacib deyil bu biliklər hardan qazanılır. Bu UNİKAL seminar treyderə ekspert olmaqda kömək edəcək. Bu seminarda biz tədqiq edirik: sizin bədən strukturunuz ticarət stilinizə necə təsir edir, ticarət apardığınız zaman beyninizin işi, içinizdə yaşayan üç müxtəlif treyder, bazara nə qədər uyğunsunuz; özünü inandırmaq və reallıq; psixologiya; sizin ticarətinizin şəxsi proqram təminatı; şəxsi nəticələrinizin inteqrasiyası; digər situasiyalara tətbiqi. Ekspert səviyyəsinə yüksələndən sonra siz daha qorxmayacaqsınız,əməliyyatlarınızı əminliklə aparıb gəlirinizi maksimallaşdıracaqsınız.

Seminarın Planı

birinci hissə

İnsan ünsiyyətinin prinsipləri:

Prinsip 1: eşitdiklərimizin 90%-ı yalandır
Prinsip 2: siz bütün kanallarla yalan deyə bilməzsiniz
Prinsip 3: insanlar ancaq özlərindən danışmağa qadirdirlər

Insan ünsiyyətinin prinsipləri və bazar: Sizin bədən strukturunuz ticarətə necə təsir edir

Endomorf tip
Mezomorf tip
Ektomorf tip

Insan beyni: Sizin içinizdə yaşayan üç müxtəlif treyder

Sol yarımkürə:

“sol yarımkürə” treyderinin xarakteristikaları

Sol yarimkürənin iki funksiyası:

1-ci funksiya: davranış “məşqi”
2-ci funksiya: problemlərin həlli

Beyin mərkəzi hissəsi

Sağ yarımkürə

ikinci hissə

Özünü inandırmaq və reallıq
Psixologiya və özünü inandırmaq

Sizin ticarətinizin şəxsi proqram təminatı:

Özünümüdafiə (qorxu) proqrammı
Hərislik strukturu proqrammı
Ticarətdə əminlik proqrammı
Həzz almaq proqrammı

Sizin şəxsi məhsullarınızın: proqram təminatınızın inteqrasiyası

Digər situasiyalara tətbiq
Özünü inandırmaq və reallıq
Psixologiya və özünü inandırmaq

Sizin ticarətinizin şəxsi proqram təminatı:

Özünümüdafiə (qorxu) proqrammı
Hərislik strukturu proqrammı
Ticarətdə əminlik proqrammı
Həzz almaq proqrammı

Sizin şəxsi məhsullarınızın: proqram təminatınızın inteqrasiyası
Digər situasiyalara tətbiq

Seminarın aparıcısı: Məzahim Məmmədov

Giriş pulsuzdur.

19 mart saat 19:00 vebinarda ödənişsiz iştirak etmək təklif edirik.

Yazılmaq üçün on-line formanı doldurun, ya da (012) 437 53 23,   436 7844,  (070) 985-00-25 saylı telefonlara zəng edin.