RİSKLƏR HAQQINDA

  • Əsas
  • /
  • Risklər Haqqında

! Maliyyə bazarlarında ticarət yüksək dərəcəli itirmək riski ilə xarakterizə olunur.

! Kredit dayağından istifadə bazarın müəyyən faiz dəyişikliyinin müştəri hesabına kifayət qədər yüksək təsirinə gətirib çıxardır.

! Bu cür halların baş verməməsi üçün treyderlərə itirildiyi halda ağır nəticələrə səbəb olacaq pul vəsaitlərindən istifadə etməyi məsləhət görmürük.

! Treyder maliyyə bazarlarında orderləri həyata keçirmək prosesi də daxil olmaqla iş prinsipi ilə tanış olmalıdır. Bilmək lazımdır ki, orderlərin həyata keçirilmə vaxtına bazarın vəziyyəti, hazırki likvidlik, orderlərin həcmi, brokerlə əlaqə və ticarət sistemindən asılı olmayacaq digər faktorlar təsir edə bilər.

! Orderlərdən istifadə əvvəlcədən təyin olunmuş səviyyə qədər itkilərin məhdudlaşdırılmasına zəmanət vermir, beləki bazardakı vəziyyət treyderə müxtəlif faktorlar gücünə əvvəlcədən planlaşdırdığı qiymətə bu cür orderlərin həyata keçirilməsini qeyri-mümkün edə bilər.

! Yadda saxlamaq lazımdır ki, Forex kimi qeyri-müntəzəm maliyyə bazarlarında digər risklərə səhlənkar kontragentlə iş riski də əlavə olunur..

! İstənilən mənbələrdə istənilən gəlirliliyin mümkünlüyü haqqında iddia onların təkrarlanacağına zəmanət vermir.