FOREX FİLMLƏR

Uoll-Strit
(1987)


Yerdəyişmə
(1983)


Yaxşı il
(2006)


Uoll-Strit 2.
(2010)


Margin Call
(2011)