BİNAR (İKİLİ) OPSİONLAR NƏDİR?

  • Əsas
  • /
  • Binar (ikili) opsionlar nədir?

Binar opsionları( ya ikili opsinlar) – investisiya qoyuluşunun yeni maraqlı növüdür. İnvestorlar öz aktivlərini almaq əvəzinə qiymətin onların ehtimal etdiyi istiqamətdə spekulyasiya edə bilərlər. Binar opsionun ticarət platformasında alışı zamanı müqavilə imzalanır və bu,alıcıya (investora) baza aktivlərini brokerinizdə göstərilən zaman periodunda fiksə olunmuş qiymətlə almaq hüququ verir.

Binar opsionları həmçinin “ya hər şey ya da heç nə”,rəqəmlər opsionu və ya fiksasiya olunmuş gəlirə malik opsion (FRO) adlandırırlar, sonuncuda yalnız iki çıxış variantı var (0-1) və onların hər ikisi alıcıya əvvəldən məlumdur. Ticarət platformasında binar opsion treydinqi təqribən nümunədə göstərilən kimi aparılır: İnvestor EUR/USD binar opsionunu 100 ABŞ dollarına alır və hesab edir ki,günün sonunda qiymətlərin azırki andan yüksək olacaq.Əgər bu belə də olarsa,ona bu investisiyanın 60% gəlirini ödənilir.

schematic diagram

Binar opsionlarla əməliyyatın nəticələri:

1 – Əgər günün sonuna qədər EUR/USD qiymətləri doğrudan da bahalaşırsa , onda gəlir olaraq investora 160 ABŞ dolları ödənilir.

0 – Əgər qiymətlərin qiyməti azalırsa,onda investora 29 ABŞ dolları həcmində kompensasiya ödənilir. Bu o deməkdir ki,müqaviləni alan zaman investor əvvəldən bilir ki,ya 160 dollar gəlir,ya da 29 dollar kompensasiya alacaq.Bu rəqəmlər yüksək həcmli investisiyalarda böyük olacaqdır. Brokeriniz investisiyaları 1000 usd vəsaitində 1600usd gəlir,290 usd kompensasiya gətirə bilər. Binar opsionla ticarət adi opsion (vanilli) ticarətindən 3 fərqlə seçilir:

ÖdənişAktiviin qiymət dəyişmələrinin həcmindən asılı olaraqOpsionun alışı zamanı fiksə olunur 40-70% əgər opsion udursa, 15-40% uduzursa

0 Vanilla Binar
Bitmə vaxtı Aylıq və rüblük Dəqiqənin, saatın, günün sonu
Həyata keçməsi Vaxtın bitməsinə qədər istənilən Vaxtın bitməsinə qədər istənilən vaxt

Yuxarıda göstərilən fərqlər bu xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

1. Opsionun bitmə vaxtının qısa olması onu göstərir ki, investorlar binar opsionla ticarət etdikləri vaxt gəliri anında götürə bilərlər.Bundan başqa bu opsiona investisiya qoyuluşunun mütəhərrik metodudur.

2. Vanil opsionu ilə ticarətdə investor müqavilə üçün ödəniş edir (məsələn pointlərlə). Müvafiq olaraq investorun gəliri-zərəri ekspirasiya səviyyəsi və point şəklində ifadə olunan strayk qiymətindən asılıdır. Binar opsionlarla ticarət nəticəsi iki variantda ola bilər və bu barədə əvvəldən danışılıb.

3. Binar opsionlara investisiyalara gəlincə onlar opsionun həyata keçmə vaxtının bitməsinə qədər investorda qalır. Ona görə də alışlar zamanı diqqətli olmaq lazımdır,ona görə ki,aldıqdan sonra onları satmaq olmaz

Binar opsionlarla ticarət platformasında treydinq – investisiyalaşdırmaq üçün yeni və maraqlı metoddur. Binar opsionlar digər opsionlara nəzərən daha anlaşılandır,amma istənilən investisiyada olduğu kimi planlaşdırma gələcək uğurun vacib hissəsidir.

Binar opsion ticarəti – aktivin gələcək istiqamətinin təyin edilməsini proqnozlaşdırmaq imkanı yaranır.Bunun üçün qiymətləri almaq və ya valyutalarla ticarət aparmaq lazım deyil.Bu,maaliyyə bazarlarında investisiyalaşdırmaq üçün kiçik büdcə və sadə biliklər tələb edən,təcrübəli treyderlər üçün isə əyləncəli və cəlbedici metoddur.

Bu platformada treydinq müəyyən zaman periodunda hazırki strayk qiymətinə nəzərən baza aktivinin qiymətinin qalxacağı və ya düşəcəyini demək imkanı verir.

Binar opsionlarla işləmək üçün investor ilk növbədə baza aktivini,bitmə vaxtını, proqnozlaşdırdığı hərəkət istiqamətini seçməlidir. Opsionun qiyməti baza aktivinə əsasən müəyyən olunur və bu indeks (məsələn Nasdaq ), əmtəə (məsələn qızıl), valyuta cütlüyü, həmçinin Forex və səhmlər(məs. Apple). Binar opsion orderinin vaxtının başa çatması ,müqavilənin vaxtının bitməsi deməkdir. Bu, yaxın saatın, günün, həftənin və ya ayın sonu ilə uyğundur. Sonra investor aktivin qiymət dəyişməsinin ehtimal etdiyi istiqamətini seçməlidir. Əgər QALXIŞ gözləyirsə,o zaman call opsion, əgər ENİŞ gözləyirsə, o zaman PUT-opsion almaq lazımdır. Opsion o halda udmuş qəbul edilir ki, Call qiyməti strayk qiymətindən yuxarı və ya Put qiyməti strayk qiymətindən aşağı olsun. Opsion uduzmuş o halda sayılır ki, Call qiyməti strayk qiymətindən aşağı, və ya Put qiyməti strayk qiymətdən yuxarıda olsun. Templer FX platformasında binar opsionlarla ticarət aparılan zaman gəlirlilik 40%-70% təşkil edir. Uduzma zamanı nəzərdə tutulan kompensasiya 15-40%-dir.

Aşağıdakı vəziyyətə binar opsion ticarəti misalı kimi baxaq:

Baza aktivi – Nasdaq
Strayk qiymət – 2164,460
Müddətin başa çatması – 15:30
İnvestisiya – 1000 usd
Gəlir – 71%
Ekspirasiya səviyyəsi – 2167,20

schematic diagram2

Vəziyyət 1:

Bu platformada treydinq müəyyən zaman periodunda hazırki strayk qiymətinə nəzərən baza aktivinin qiymətinin qalxacağı və ya düşəcəyini demək imkanı verir.

Vəziyyət 2:

Put-opsionun alışı. Müddətin saat 15:30-da başa çatdığı zaman ekspirasiya səviyyəsi 2167,20 olub, bu strayk qiymətdən yuxarıdır, buna görə də opsion uduzmuş sayılır. İnvestora 150 usd həcmində kompensasiya ödənilir.

Əgər investor binar opsionlarla ,misal üçün, TemplerFX platformasında ticarət aparırsa, o təminatlı şəkildə söz verilmiş gəliri alır. Binar opsionlarla ticarət hər saat aparıla bilir və əməliyyatlardan 70% -ə qədər gəlir götürmək mümkün olur.

Binar opsion ticarəti ilə necə məşğul olmaq lazımdır

TemplerFX platformasında ticarət “vinil” opsionları ilə ticarətdən müəyyən üstünlüklərinə görə fərqlənir.Ona görə də binar opsionlarla ticarət fəaliyyətlərini genişləndirirlər.

Binar opsionların əsas üstünlüklər:

1. İdarə olunan risk– binar opsionların əsas xüsusiyyəti budur ki,investor nə qədər itirəcəyini əvvəldən bilir.
2. Əlçatan olması – investorlar aktivin özünü deyil,müqaviləni alırlar ,bu da yüksək qiymətlər baryerini aşa bilməyən investorlara binar opsionlardan gəlir əldə etməyə imkan yaradır.
3. Gəlirlilik – bu göstərici əsasən binar opsionların əlçatan olması ilə əlaqədardır,beə ki,gəlirlilik çox hallarda qiymət fərqi ilə deyil,investisiya istiqamətinin dəyişməsi ilə bağlıdır. 71%-lik gəlir qiymətin 1 punkt dəyişməsində də əldə olunur.
4. Sadəlik– ödəmələrin həcmi aktivin qiymət dəyişməsinin istiqamətindən asılı olduğu üçün gəlir əldə etmək üçün aktiv barədə minimal bilgilərə malik olmaq kifayət edir
5. İndividual treydinq– Templer FX platformasının istifadəsi hazırda açıq olan beynəlxalq bazarlarda əməliyyat aparmaq imkanı yaradır.

Binar opsionlar – 21-ci əsrin ideal investisiya qoyuluşu metodudur. Onlar istifadədə rahat,əlçatan və texnoloji baxımdan perspektivlidir.