Unemployment Claims/İşszilik müavinətlərinin sayı

əvvəlki  245K

proqnoz 241K

faktiki  250K

uollstreet