“İn forex” jurnalında dərc edilmiş bütün materialların müəllif hüquqları İnforex şirkətinə məxsusdur. Mənbəyə istinad gətirmədən materialların çapı/dərci qadağandır.

Qarşılıqlı fayda şərtləri ilə biz potensial yayım və KİV şirkətləri ilə əməkdaşlığa hazırıq.