Revised Industrial Production m/m|Yenidən baxılmış sənaye istehsalı

əvvəlki  -1.1%

proqnoz -1.1%

faktiki 1.0%

jpy-1