Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar

əvvəlki  1.6%

proqnoz 0.5%

faktiki  1.3%

funt