Prelim GDP q/q/İlkin ÜDM

əvvəlki  0.4%

proqnoz  0.5%

faktiki  0.5%

Index of Services 3m/3m/Xidmət sektoru indeksi

əvvəlki  0.5%

proqnoz  0.6%

faktiki  0.6%

GBP4