Philly Fed Manufacturing Index/Filadelfiya universitetinin işgüzar aktivlik indeksi

əvvəlki  23.2

proqnoz 21.1

faktiki 34.4

Unemployment Claims/İşsizliyə görə müavinətlərin sayı

əvvəlki  211K

proqnoz 216K

faktiki 222K

usa birja