Main Refinancing Rate/Faiz dərəcələri

əvvəlki  0.00%

proqnoz   0.00%

faktiki  0.00%

ecb ba