GÖSTƏRİCİNİN ADI MƏNASI GÖSTƏRİCİNİN DƏYİŞMƏSİ VALYUTAYA TƏSİRİ ŞƏRTİLƏ
ABŞ, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Gross domestic product(GDP) Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) + +
GDP Gross Domestic Product(advance) ÜDM (ilkin qiymət) + +
GDP Gross Domestic Product(final) ÜDM (son qiymət) + +
GDP Gross Domestic Product(revesid) ÜDM (yenidən nəzərdən keçirilmiş qiymət) + +
CPI Consumer price index İstehlak qiymətləri indeksi + +
Current account Ödəniş balansı + + Ticarət balansı aktivdi və müsbət saldoya malik olması
GDP deflator ÜDM deflyatoru + + Əsas faiz dərəcələrinin artımının gözlənilməsi
Federal Funds Rate Federal fondlar üzrə faiz dərəcələri + + Iqtisadi Templər Artır
Chicago PMI index Çikaqoda işgüzar aktivlik indeksi + + İndiqatorun rəqəmlərinin 45-50-dən yuxarı olması
Producer price index (PPI) İstehsal qiymətləri indeksi + +
Foreign Capital info (TIC) Təmiz xarici kapital axını + + Axının ticarət balansı kəsrini üstələməsi
Interest rate ÜDM (ilkin qiymət) + + Faiz dərəcələri (ümumi anlamda)
Trade Balance (International trade) Ticarət balansı + + Gəlirin müsbət, kəsrin mənfi olması
Unit labour costs Buraxılmış məhsul vahidinin dəyəri + + Əmək məhsuldarlığının artması ilə yanaşı buraxılmış məhsul dəyərinin artması
Average hourly earnings Orta saatlıq əmək haqqı + + Əsas faiz dərəcələrinin artımının gözlənilməsi
Durable Goods Orders Uzunmüddətli istifadəsi nəzərdə tutulan məhsul sifarişləri + +
Employment cost index İşçi qüvvəsi dəyəri indeksi + + Əsas faiz dərəcələrinin artımının gözlənilməsi
Industrial Production Sənaye istehsalı indeksi + +
Payroll Təmiz xarici kapital axını + + Əmək haqqlarının verilməsi üzrə ödəniş cədvəli
Unemployment rate İşsizlik səviyyəsi + + Normal işsizlik səviyyəsinin 4-6% olması
ABŞ, оrta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
ISM index Təchizat üzrə Menecerlərin Milli Assosasiyasının işgüzar aktivlik indeksi + +
ISM services index Xidmət sahəsi üzrə Menecerlərin Milli Assosasiyasının işgüzar aktivlik indeksi + + 50-dən yuxarı rəqəmlərin olması
Real earnings (Real average weekly earnings) Həftəlik orta əmək haqqı + +
New Home sales Yeni evlərin satışı + +
University of Michigan Сonsumer confidence index Miçiqan universitetinin istehlakçıların əhvalı indeksi + +
Retail Sales Pərakəndə satışlar + +
Auto Sales Avtomaşınların satışı + +
Richmond FED index Riçmond əyaləti üzrə işgüzar aktivlik indeks + +
Construction spending Tikinti xərcləri + +
Factory orders İstehsal sifarişləri + +
FOMC meeting results Açıq bazar üzrə Federal Komitə iclasının qərarı + + Bəzi sözlər və ya fikirlər bazara təsir edə biləк
Housing starts Yeni evlərin tikintisi (tikilməkdə olan) + +
Consumer credit İstehlak kreditləri + +
Export prices İxrac qiymətləri + + Əsas faiz dərəcələrinin artımının gözlənilməsi
Personal income Əhalinin şəxsi gəlirləri + +
Philadelphia FED index Filadelfiya Federal Ehtiyat Bankının işgüzar aktivlik indeksi + +
Non-Farm Payrolls İqtisadiyyatın qeyri – kənd təsərrüfatı sahəsində yaradılmış yeni iş yerlərinin sayı + +
ABŞ, zəif əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Leading indicator index Qabaqlayıcı indiqatorlar indeksi + +
Redbook Qırmızı kitab + +
Consumer confidence İstehlakçıların inam indeksi + +
Personal spending (consumption) Əhalinin şəxsi xərcləri + + Bu göstəricinin əhəmiyyətli fərqlənməsi
IniTial Claims Işsizliyə görə ilkin müraciətlər + +
Factory orders Sənaye sifarişləri + +
Beige book Bej kitab + + İqtisadiyyatda artıq formalaşmış tendensiyasının təsdiq olunması
Average workweek İqtisadiyyatda artıq formalaşmış tendensiyasının təsdiq olunması + + Industrial production & Personal incomе – indiqatorlarını müəyyənedici rola malikdi
Building permits Yeni evlərin tikintisinə icazələr + + İqtisadiyyatda artıq formalaşmış tendensiyasının təsdiq olunması
Business inventories Anbarlarda qalan komplektləşdirilmiş və yarımfabrikat, istehsal məhsulları ehtiyatları + Dinamikada dayanıqlı tendensiya olması
Help-wanted index Tələb olunan işçilərin sayı + + Orta dəyişən indiqatorun bir neçə aylıq trendin dəyişməsini göstərməsi
Capacity utilization Ölkə iqtisadiyyatının potensial istehsalından istifadə həcmi + + Səviyyənin 85%-dən yuxarı olması yaxşı balansdan xəbər verir, 85%-dən aşağı olması inflyasiya proseslərini yaradır
Crude Stocks ABŞ-da xam neft ehtiyatları + +
Home sales Evlərin satışı + +
Import prices İdxal qiymətləri + + Əsas faiz dərəcələrinin artımının gözlənilməsi. İstehlak qiymətləri indeksi (CPI) ilə birgə hesablanır.
Jobless claims İşsizliyə görə müavinət ərizələri +
NY Fed Empire State Index Nyu-York istehsal indeksi + +
Atlanta Fed index Atlant Federal ehtiyat bankının işgüzar aktivlik indeksi + +
Kanada, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Overnight rate Target Məqsədli faiz dərəcəsi + + İqtisadi templərin artması
Real GDP at basic prices ÜDM artımı + +
BOC Monetary Policy Report Kanada Bankının pul-kredit siyasəti üzrə icmal + +
Current account Cari ödəniş balansı + + Ölkəyə daxil olan ödənişlərin digər ölkələrə olan ödənişləri üstələməsi
Employment Change Məşğulluq + +
GDP Ümumi Daxili Məhsul + +
Interest Rate Statement Əsas faiz dərəcələrinin dəyişikliyi + +
Ivey PMI İqtisadiyyatın bütün sahələrində işgüzar aktivlik indeksi + +
Trade Balance Ticarət balansı + +
Kanada, zəif əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Retail excl motor vehicles Avtomaşın satışları nəzərə alınmadan pərakəndə satışlar + +
Retail sales Pərakəndə satışlar + + ÜDM ilə birgə istifadə olunur
Wholesale sales Topdan satışlar + +
Wholesale inventories Topdan ehtiyyatlar +
Leading indicator Qabaqlayıcı indiqatorlar indeksi + +
CPI core Əsas istehlak qiymətləri indeksi + +
CPI (Consumer Price Index) Qabaqlayıcı indiqatorlar indeksi + +
Intl sec transaction Qiymətli kağızların alışı + +
Capacity Utilization İstehsal potensialından istifadə + +
Mnfg survey – shipments İstehsal sektorunda təchizatlar +
Westpac – Melbourne Institute Consumer Sentiment İstehlakçıların əhvalı indeksi + +
Intl merchandise trade Ticarət balansı sal + +
Unemployment rate İşsizlik səviyyəsi +
Building permits Tikintiyə icazələr +
BOC Business Outlook Survey İqtisadi vəziyyətlə bağlı icmal + +
Core CPI İstehlak qiymətləri indeksi, volatil predmetlər nəzərə alınmadan + +
Core Retail Sales Avtomaşın satışları nəzərə alınmadan pərakəndə satışlar + +
Industrial Product Price Index Əmtəə qiymətləri indeksi +
Leading Indicators Aparıcı indiqatorlar indeksi + +
Manufacturing Shipments Emaledici sənaye sektorunda təchizatlar + +
Unemployment Rate İşsizlik səviyyəsi +
Britaniya, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Repo rate Repo faiz dərəcələri + + İqtisadi templər artırsa
Average earnings index (including bonus) Orta əmək haqqı artımı + + Əgər əmək məhsuldarlığı artımı ilə kompensasiya olunubsa (əks təqdirdə qiymətlərin artımına səbəb olur)
CIPS İşgüzar aktivlik indeksi + +
PMI (services) Xidmət sektoru üzrə işgüzar aktivlik indeksi + +
CBI Məxfi sənaye sahiblərinin sənaye həcmləri + +
Producer output prices (РРI output) İstehsal qiymətləri “çıxışda” (əmtəələrə) + Istehsal prosesində xərclərin azalmaması
Producer input prices (PPI input) İstehsal qiymətləri “girişdə” (komplektləşdirilmiş və yarımfabrikat məhsullara) +
PMI Sənaye sektoru üzrə işgüzar aktivlik indeksi + +
RPI (Retail Price Index) Pərakəndə satış qiymətləri indeksi + + Artım templərinin proqnozları üstələməsi
Trade in goods Əmtəə ticarəti balansı +
CPI (Consumer Price Index) İstehlak qiymətləri indeksi + + Faiz dərəcələrinin artımının gözlənilməsi
Gross domestic product (GDP) Ümumi Daxili Məhsul + +
Britaniya, orta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Claimant count rate İşsizlik səviyyəsi +
CBI monthly industrial trends Britaniya Sənayeçilər Konfederasiyasının iqtisadi icmalı + +
CBI retail sales volume balance Britaniya Sənayeçilər Konfederasiyasının ticarət sahəsi üzrə iqtisadi icmalı + +
Consumer credit İstehlak kreditləri + +
Gfk consumer confidence İstehlakçıların inam indeksi + +
Nationwide house price index Evlərin milli qiymət indeksi +
CBI industrial trends Britaniya Sənayeçilər Konfederasiyasının icmalı + +
Purchasing managers index (PMI) Tələb və təklif tədqiqat institutu indiqatoru + + 50-dən yuxarı olması
Retail Sales Pərakəndə satışlar + + Keçən 3 aya nəzərən ortaq məxrəcə gətirilməsi
Unemployment (Claimant count rate) Məşğulluq mərkəzlərində işsizliyə görə müraciət ərizələrinin sayı Təyin olunmuş səviyyələri aşması
Harmonized index customer price (HICP) Harmonizasiya edilmiş istehlak qiymətləri indeksi + + Faiz dərəcələrinin artması
Unit wage costs Məhsul vahidinin dəyəri +
Britaniya, orta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Halifax house price index Halifax evlərin qiymət indeksi + +
M4 money supply M4 pul kütləsi (pul kütləsi həcmi göstəricisi) + +
PSNCR (Public Sector Net Cash Requirement) Büdcə kəsri +
Federal budget Dövlət büdcəsi + + Gəlirlərin xərclər üzərində müsbət saldoya malik olması
Manufacturing output Qiymətlərlə əks olunmuş, emaledici sənaye tərəfindən buraxılmış məhsulun həcmi +
Global trade, Non-EU trade balance Ticarət balansı + +
CBI industrial trends Britaniya Sənayeçilər Konfederasiyasının icmalı + +
Housing starts Yeni evlərin tikintisi + +
Industrial output (Industrial production) Qiymətlərlə əks olunmuş, sənaye tərəfindən buraxılmış məhsulun həcmi + +
Net consumer credit Son ay üzrə fiziki şəxslərə verilmiş kreditlərin məbləği + +
Public sector net credit requirements (PSNCR) Büdcə kəsri +
Yaponiya, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
TANKAN Yaponiya Bankı hesabatı + +
Machinery orders Maşınqayırma məhsullarına sifarişlər + +
Consumer price index (CPI) İstehlak qiymətləri indeksi +
Industrial Production Sənaye istehsalı indeksi + +
Yaponiya, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Corporate Goods Price Index (аналог PPI) Korporativ məhsulların qiymət indeksi + +
Balance of payments Ödəniş balansı + + Müsbət saldo və ya mənfi saldonun azalması
Gross domestic product (GDP) Ümumi Daxili Məhsul + +
Unemployment İşsizlik + Yüksək işsizlik səviyyəsi və iqtisadi dirçəlişə təhlükənin olması
Wholesale price index (WPI) Topdan satış qiymətləri indeksi +
Yaponiya, zəif əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Leading and coincident indices of business conditions Aparıcı və üst-üstə düşən indiqatorlar indeksi + +
Retail sales Pərakəndə satışlar + +
Avrozona, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Gross Domestic Product Ümumi Daxili Məhsul + +
Ваlаnсе оf рауmеnt Ödəniş balansı + +
Harmonized index customer price (HICP) Harmonizasiya edilmiş istehlak qiymətləri indeksi + + Faiz dərəcələrinin artırılması dövrünün olması
Import prices İdxal qiymətləri + +
M3 money supply M3 pul kütləsi + + Münasib inflyasiya səviyyəsinin üstələnməsi və faiz dərəcələrinin artırılması
Producer price index (PPI) Sənaye qiymətləri indeksi + + Faiz dərəcələrinin artırılması dövrünün olması
Unemployment İşsizlik +
Avrozona, orta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Industrial orders Emaledici sənaye sifarişləri + +
PMI Emaledici sənaye sahəsi üzrə işgüzar aktivlik indeksi + + 50-dən yuxarı olması
PMI (services) Xidmət sektoru üzrə işgüzar aktivlik indeksi + + 50-dən yuxarı olması
Labor (Employment) cost index İşçi qüvvəsinin dəyəri indeksi + + Faiz dərəcələrinin artırılmasının gözlənilməsi
Labor (Employment) cost index İşçi qüvvəsinin dəyəri indeksi + + əsas faiz dərəcələrinin artımının gözlənilməsi
Eсоnomiс sentiment indiсаtог İqtisadi əhval indeksi + +
Manufacturing orders Sənaye sifarişləri + +
Manufacturing production Emaledici sənayenin məhsul buraxılışı + +
Retail Sales Pərakəndə satışlar + + İstehlak səviyyəsinin istehsal səviyyəsindən yuxarı olması (inflyasiya)
Avrozona, zəif əhəmiyyətə malik indiqatorlar
M3 money supply M3 pul kütləsi (pul kütləsi həcmi göstəricisi) + +
Industrial orders Emaledici sənaye sifarişləri + +
Cоnsumег соnfidenсе iпdiсаtог İstehlakçıların inam indeksi + +
HICP Harmonizasiya edilmiş istehlak qiymətləri indeksi + +
Balance of trade Ticarət balansı + +
Current account Cari ödəniş balansı +
Wholesale price index Topdan satış qiymətləri indeksi
Almaniya, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
IFO İşgüzar aktivlik indeksi + +
M3 money supply Pul kütləsi + + Münasib inflyasiya səviyyəsinin müəyyən olunması və həmin səviyyənin üstələnməsi nəticəsində faiz dərəcələrinin artırılması
Unemployment İşsizlik +
Producer price index (PPI) İstehsal qiymətləri indeksi +
Almaniya, orta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Import prices İdxal qiymətləri +
Industrial orders Emaledici sənaye sifarişləri + +
Wholesale prices Topdan satış qiymətləri indeksi + +
INFO-INFO Survey Almaniya tədqiqat institutu icmalı + +
ZEN-ZEN Survey Almaniya tədqiqat institutu icmalı + +
Export prices İxrac qiymətləri + +
Manufacturing orders Almaniya müəssisələri məhsullarına sifarişlərin həcmi + +
Manufacturing production Emaledici sənaye tərəfindən buraxılmış məhsulun həcmi + +
Industrial production Sənaye istehsalı (ağac, elektrik istehsalı) + +
Retail Sales Pərakəndə satışlar + + İstehlak səviyyəsinin istehsal səviyyəsindən yuxarı olması (inflyasiya)
Almaniya, zəif əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Balance of trade Ticarət balansı + İxracatın idxalatdan yuxarı olması
Current account Ödəniş balansı + + Ölkəyə daxil olan ödənişlərin digər ölkələrə olan ödənişləri üstələməsi
Wholesale price index Topdan satış qiymətləri indeksi +
Gross domestic product (GDP) Ümumi Daxili Məhsul + +
Avstraliya, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Trade Balance Ticarət balansı + +
GDP ÜDM artımı + +
Glenn Stevens Sindey institutunda Avstraliya Ehtiyat Bankı rəhbərinin çıxışı + +
Home Loans Daşınmaz əmlak əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi üçün əldə edilmiş bank kreditlərinin sayı + +
Interest Rate Statement Əsas faiz dərəcələrinin dəyişikliyi + +
PPI İstehsal qimyətləri indeksi +
Trimmed Mean CPI İstehlak qiymətlərinin ortaq məxrəcə malik indeksi +
CPI İstehlak qiymətləri indeksi + +
Avstraliya, orta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
PMI İstehsal sektorunda işgüzar aktivlik indeksi + +
Services PMI Xidmət sektoru üzrə işgüzar aktivlik indeksi + + Göstəricinin 50-dən yuxarı olması
Construction PMI Tikinti sektoru üzrə işgüzar aktivlik indeksi + + Göstəricinin artımının 50-dən yuxarı olması
Building Approvals Тəsdiqlənmiş tikinti ərizələri + +
Retail Sales Pərakəndə satışlar + +
Housing Finance Мənzil tikintisinin maliyyələşdirilməsi + +
Business Conditions Iqtisadi şərtlər indeksi + +
New Motor Vehicle Sales Yeni avtomaşınların satışı + +
Private New Capital Expenditure Özəl investisiyalar + +
Private Sector Credit Özəl kreditlərin həcmi + +
RBA Monetary Policy Statement Avstraliya Ehtiyat Bankının pul-kredit siyasəti üzrə hesabatı + +
TDMI Inflation Gauge TDMI inflyasiya göstəriciləri +
Wage Price Index Əmək haqqı artımı indeksi + +
WMI Consumer Sentiment İstehlakçıların əhvalı + +
Company Gross Operating Profits Şirkətlərin ümumi əməliyyat gəlirləri + +
Construction Work Done Sona çatmış tikintilər + +
Current Account Cari ödəniş balansı + + Ölkəyə daxil olan ödənişlər digər ölkələrə olan ödənişləri üstələyi
Employment Change Keçən ay işə götürülmüş adamların sayındakı dəyişikliklər + +
House Price Index Evlərin qiymət indeksi + +
Index of Commodity Prices Xammal qiymətləri indeksi + +
Avstraliya, zəif əhəmiyyətə malik indiqatorlar
HIA New Home Sales Yeni evlərin satışı + +
Westpac Leading Index Qabaqlayıcı indiqatorlar indeksi + +
Inflation Expectations İnflyasiya gözləmələri +
NAB Business Confidence Biznes sahəsində inam indeksi + +
RBA Meeting Minutes Рul-kredit siyasəti üzrə komitənin iclas protokolu + +
WMI Leading Index Aparıcı iqtisadi indiqatorlar indeksi + +
Housing Starts Tikintisinə start verilmiş yeni evlər + +
Import Price Index İdxal qiymətləri + +
İsveçrə, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
LIBOR Faiz dərəcəsi + + Infyasiya səviyyəsinin artmaması
Gross domestic product (GDP) Ümumi Daxili Məhsul + +
Unemployment İşsizlik səviyyəsi +
Trade Balance Ticarət balansı saldosu + +
Interest Rate Statement Əsas faiz dərəcələrinin dəyişikliyi + +
SVME PMI İşgüzar aktivlik indeksi + +
İsveçrə, orta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Industrial Production Sənaye istehsalı + +
PPI İstehsal qimyətləri indeksi + + İnflyasiya artımının faiz dərəcələrinin artırılmasına siqnal verməsi (uzunmüddətli perspektivdə)
Retail Sales Pərakəndə satışlar + +
Unemployment Rate İşsizlik səviyyəsi +
İsveçrə, aşağı əhəmiyyətə malik indiqatorlar
SECO Economic Forecasts İqtisadi proqnozlar + +
KOF Economic Barometer İqtisadi perspektivlər indiqatoru + +
Leading Index Aparıcı iqtisadi indiqatorlar indeksi + +
ZEW Expectations İqtisadi gözləmələr indeksi +
Yeni Zenlandiya, yüksək əhəmiyyətə malik indiqatorlar
GDP ÜDM artımı + +
Balance of Payments Ödəniş balansı saldosu + +
CPI İstehlak qiymətləri indeksi + + İnflyasiya artımının faiz dərəcələrinin artırılmasına siqnal verməsi
Credit Card Spending Kredit kartlar üzrə xərclər + +
Interest Rate Statement Əsas faiz dərəcələrinin dəyişikliyi + +
PPI Output İstehsal qimyətləri indeksi (çıxışda) +
Trade Balance Ticarət balansı + + İxracatın idxalatı üstələməsi, əks təqdirdə əks reaksiya verir
Visitor Arrivals Gələn turistlərin sayı + +
Yeni Zenlandiya, orta əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Labor Cost All Wages Private Özəl sektorun bütün sahələri üzrə işçilərin işçi qüvvəsi dəyərində dəyişikliklər + +
PPI Input İstehsal qimyətləri indeksi (girişdə) +
Labor Cost Private Sector Özəl sektorda işçi qüvvəsinin dəyərindəki dəyişikliklər + +
Overseas Trade Indexes Xarici ticarət şərtləri indeksi + +
ANZ Commodity Price Index Tikintiyə icazələr + +
Building Consents Tikintiyə icazələr + +
Business NZ PMI İstehsal sektorunda işgüzar aktivlik indeksi + +
Core Retail Sales Avtomaşın satışları nəzərə alınmadan pərakəndə satışlar + +
Current Account Cari ödəniş balansı + + Ölkəyə daxil olan ödənişlər digər ölkələrə olan ödənişləri üstələyir
Employment Change Məşğulluq səviyyəsindəki dəyişikliklər + +
Merchandise Terms of Trade Ticarət şərtləri + +
Retail Sales Pərakəndə satışlar + + İstehlak səviyyəsinin istehsal səviyyəsindən yuxarı olması (inflyasiya, faiz dərəcələrinin artırılması)
Yeni Zenlandiya, zəif əhəmiyyətə malik indiqatorlar
Unemployment Rate İşsizlik səviyyəsi +
Employment Change Изменение числа занятых + +
Retail Trade Survey Pərakəndə ticarətin təhlili + +
Food Price Index Ərzaq məhsulları qiymətləri indeksi + +
Business Confidence Biznes sahəsində inam indeksi + +
Manufacturing Sales Sənaye sifarişləri +
Performance of Manufacturing Index Emaledici sənaye sahəsələrində işgüzar aktivlik + + Göstəricinin 50-dən yuxarı olması
RBNZ Inflation Expectations İnflyasiya gözləmələri + +