Italian Industrial Production m/m/İtaliya sənaye istehsalı

əvvəlki  0.6%

proqnoz 0.6%

faktiki  0.0%

eurozona