Industrial Production m/m/Sənaye istehsalı

əvvəlki  -0.9%

proqnoz 1.2%

faktiki  1.3%

europe