Import Prices m/m\İdxal qiymətləri

əvvəlki  0.4%

proqnoz 0.3%

faktiki  0.5%

Prelim UoM Consumer Sentiment/Miçiqan universitetinin istehlakçıların inam indeksi

əvvəlki  100.1

proqnoz 100.4

faktiki  99.0

Prelim UoM Inflation Expectations/Miçiqan universitetinin infliyasiya gözləmələri

əvvəlki  2.7%

proqnoz

faktiki  2.8%

us flag