German WPI m/m/Almaniya Topdan satış qiymətləri

əvvəlki  0.6%

proqnoz 0.4%

faktiki 0.0%

eurozona