German Unemployment Change/Almaniya işsizlik səviyyəsi

əvvəlki  -5K

prqnoz -5K

faktiki  -23K

european_union