German Factory Orders m/m/Almaniya sənaye sifarişləri

əvvəlki 0.1%

proqnoz -0.4%

faktiki  0.3%

eu-flaq