GBP

GDP m/m/ÜDM

əvvəlki 0.0%

proqnoz 0.1%

faktiki  0.1%

Manufacturing Production m/m/Emal sektorunda istehsal

əvvəlki 0.2%

proqnoz 0.0%

faktiki  -0.9%

Construction Output m/m/Tikinti xərcləri

əvvəlki 1.7%

proqnoz -0.4%

faktiki  -0.2%

Goods Trade Balance/Ticarət balansı

əvvəlki -10.7B

proqnoz -10.5B

faktiki  -11.9B

Index of Services 3m/3m/Xidmət sektoru indeksi

əvvəlki 0.4%

proqnoz 0.3%

faktiki  0.3%

Industrial Production m/m/Sənaye istehsalı

əvvəlki 0.0%

proqnoz -0.4%

faktiki  -0.6%

britaniya flag