Federal Funds Rate/Faiz dərəcələri

əvvəlki  <2.00%

proqnoz <2.00%

faktiki  <2.00%

usa flag