Economy Watchers Sentiment//İqtisadi gözləmələr

əvvəlki  46.6

proqnoz 47.2

faktiki  48.7

jpy-1