CPI m/m/CPİ indeksi

əvvəlki  0.4%

proqnoz 0.1%

faktiki  0.1%

Core CPI m/m/CPİ indeksi, volatil məhsullar nəzərə alınmadan

əvvəlki  0.1%

proqnoz 0.2%

faktiki  0.3%

Core Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar, volatil məhsullar nəzərə alınmadan

əvvəlki  1.3%

proqnoz 0.3%

faktiki  0.4%

Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar

əvvəlki  0.9%

proqnoz 0.5%

faktiki  0.4%

uollstreet