Core PCE Price Index m/m/İstehlakçıların inam indeksi

əvvəlki  0.1%

proqnoz 0.2%

faktiki 0.2%

Personal Spending m/m/Şəxsi xərclər

əvvəlki  8.2%

proqnoz 5.3%

faktiki 5.6%

Employment Cost Index q/q/İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi

əvvəlki  0.8%

proqnoz 0.6%

faktiki  0.5%

Personal Income m/m/Şəxsi gəlirlər

əvvəlki  -4.2%

proqnoz -0.8%

faktiki  -1.1%