Commodity Prices y/y/Əmtəə qiymətləri

əvvəlki  3.6%

proqnoz

faktiki 6.6%

aust