Challenger Job Cuts y/y/Challenger boş iş yerlərinin sayı

əvvəlki 153.6%

proqnoz

faktiki  51.5%

ADP Non-Farm Employment Change/ADP qeyri k/t sektorunda məşğulluq indeksi

əvvəlki 225K

proqnoz 195K

faktiki  179K

Revised Nonfarm Productivity q/q|Yenidən baxılmış qeyri k/t sektoru məhsuldarlığı

əvvəlki -0.9B

proqnoz -0.7B

faktiki  -1.2B

Revised Unit Labor Costs q/q/Yenidən baxılmış əmək məhsuldarlığı

əvvəlki 2.2%

proqnoz 2.3%

faktiki  2.3%

Trade Balance/Ticarət balansı

əvvəlki -54.6B

proqnoz -55.2B

faktiki  -55.5B

Unemployment Claims/İşsizliyə görə müavinət ərizələrinin sayı

əvvəlki 235K

proqnoz 226K

faktiki  231K

Final Services PMI/Xidmət sektorunda PMİ indeksi

əvvəlki 54.4

proqnoz 54.4

faktiki  54.7

ISM Non-Manufacturing PMI/İSM qeyri k/t sektorunda PMİ indeksi

əvvəlki 60.3

proqnoz 59.1

faktiki  60.7

Factory Orders m/m/Sənaye sifarişləri

əvvəlki 0.2%

proqnoz -1.9%

faktiki  -2.1%

us flag