Italian Trade Balance

Italian Trade Balance

Italian Trade Balance/İtaliya Ticarət balansı əvvəlki  4.53B proqnoz 3.21B faktiki 2.94B
Prelim UoM Consumer Sentiment,Prelim UoM Inflation Expectations

Prelim UoM Consumer Sentiment,Prelim UoM Inflation Expectations

Prelim UoM Consumer Sentiment/Miçiqan universitetinin istehlakçıların inam indeksi əvvəlki  98.0 proqnoz 98.5 faktiki  99.3 Prelim UoM Inflation Expectations/Mİçiqan universiteti infliyasiya gözləmələri əvvəlki  2.8% proqnoz faktiki  2.9%
CB Leading Index m/m

CB Leading Index m/m

CB Leading Index m/m/CB aparıcı indikatorlar indeksi əvvəlki  -0.3% proqnoz faktiki  -0.2%
Capacity Utilization Rate, İndustrial Production

Capacity Utilization Rate, İndustrial Production

Capacity Utilization Rate/İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi əvvəlki  78.1% proqnoz 78.1% faktiki  77.9% İndustrial Production/Sənaye istehsalı əvvəlki  0.9% proqnoz 0.2% faktiki  -0.1%
Empire State Manufacturing Index

Empire State Manufacturing Index

Empire State Manufacturing Index/emal sektorunda işgüzar aktivlik indeksi əvvəlki  20.1 proqnoz 19.1 faktiki  25.0
Foreign Securities Purchases,Manufacturing Sales m/m

Foreign Securities Purchases,Manufacturing Sales m/m

Foreign Securities Purchases/Xarici valyuta ehtiyatları əvvəlki  6.40B proqnoz 5.49B faktiki  9.13B Manufacturing Sales m/m/Emaledici sektor satışları əvvəlki  1.4% proqnoz 0.6% faktiki  -1.3%
Final CPI y/y,Final Core CPI y/y,Trade Balance

Final CPI y/y,Final Core CPI y/y,Trade Balance

Final CPI y/y//Son CPI indeksi əvvəlki  1.9% proqnoz 1.9% faktiki  1.9% Final Core CPI y/y/ CPI indeksi, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki  1.1% proqnoz 1.1% faktiki  1.1% Trade Balance/Ticarət balansı əvvəlki  19.8B proqnoz 20.2B faktiki  18.1B
German WPI m/m

German WPI m/m

German WPI m/m/Almaniya topdan satış qiymətləri əvvəlki  0.5% proqnoz 0.3% faktiki  0.8%
Core Retail Sales m/m,Retail Sales m/m,Unemployment Claims,Import Prices m/m

Core Retail Sales m/m,Retail Sales m/m,Unemployment Claims,Import Prices m/m

Core Retail Sales m/m\Pərakəndə satışlar, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki  0.3% proqnoz 0.5% faktiki  0.9% Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki  0.3% proqnoz 0.4% faktiki  0.8% Unemployment Claims/İşsizlik müqavinəti üçün müraciətlərin sayı əvvəlki  222K proqnoz 223K faktiki  218K Import Prices m/m/İdxal qiymətləri əvvəlki  0.3% proqnoz 0.5% faktiki  0.6%
NHPI m/m

NHPI m/m

NHPI m/m/Yeni evlərin qiymət indeksi əvvəlki  0.0% proqnoz 0.2% faktiki 0.0%