Existing Home Sales

Existing Home Sales

Existing Home Sales/Ev satışları əvvəlki  5.34M proqnoz 5.29M faktiki  5.15M
CPI m/m,Core Retail Sales m/m,Common CPI y/y,Median CPI y/y,Retail Sales m/m,Trimmed CPI y/y,Core CPI m/m

CPI m/m,Core Retail Sales m/m,Common CPI y/y,Median CPI y/y,Retail Sales m/m,Trimmed CPI y/y,Core CPI m/m

CPI m/m/CPI indeksi əvvəlki  -0.1% proqnoz -0.1% faktiki  -0.4% Core Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki  0.8% proqnoz 0.1% faktiki  -0.4% Common CPI y/y/Ümumi CPİ indeksi əvvəlki  2.0% proqnoz faktiki  1.9% Median CPI y/y/Orta CPİ indeksi əvvəlki  2.1% proqnoz faktiki  2.0% Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki  0.2% proqnoz 0.3% faktiki  0.1% Trimmed CPI y/y/Yenidən baxılmış CPİ indeksi əvvəlki  2.2% proqnoz faktiki  2.1% … Continue reading »
Public Sector Net Borrowing

Public Sector Net Borrowing

Public Sector Net Borrowing/İpoteka kreditləri əvvəlki 4.8B proqnoz 4.6B faktiki 3.3B
Current Account

Current Account

Current Account/Cari balans əvvəlki  19.5B proqnoz  21.4B faktiki  23.9B
Philly Fed Manufacturing Index, Unemployment Claims

Philly Fed Manufacturing Index, Unemployment Claims

Philly Fed Manufacturing Index əvvəlki  22.9 proqnoz  19.7 faktiki  22.2 Unemployment Claims əvvəlki  215K proqnoz  211K faktiki  210K
Retail Sales m/m

Retail Sales m/m

Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki  0.3% proqnoz -0.4% faktiki  -0.8%
Trade Balance

Trade Balance

CHF Trade BalanceTicarət balansı əvvəlki 2.08B proqnoz 2.45B faktiki  2.43B
German WPI m/m

German WPI m/m

German WPI m/m/Almaniya topdan satış qiymətləri indeksi əvvəlki  0.3% proqnoz 0.4% faktiki  0.4%
CB Leading Index m/m

CB Leading Index m/m

CB Leading Index m/m/CB aparıcı indikatorlar indeksi əvvəlki  -0.2% proqnoz faktiki -0.2%