New Home Sales

New Home Sales

New Home Sales/Yeni ev satışları əvvəlki  1011K proqnoz 1025K faktiki  959K
German ifo Business Climate

German ifo Business Climate

German ifo Business Climate/Almaniya ifo Biznes mühiti əvvəlki 93.4 proqnoz 93.1 faktiki 92.7
Flash Manufacturing PMI,Flash Services PMI

Flash Manufacturing PMI,Flash Services PMI

Flash Manufacturing PMI/Emal sektorunda PMİ indeksi əvvəlki 53.2 proqnoz 53.5 faktiki  53.3 Flash Services PMI/Xidmət sektorunda PMİ indeksi əvvəlki 54.6 proqnoz  54.7 faktiki  56.0

Belgian NBB Business Climate

Belgian NBB Business Climate/Belçika NBB biznes mühiti əvvəlki  -10.8 proqnoz -11.2 faktiki  -8.5
Flash Manufacturing PMI,Flash Services PMI

Flash Manufacturing PMI,Flash Services PMI

Flash Manufacturing PMI/Emal sektorunda PMİ indeksi əvvəlki 54.1 proqnoz 53.2 faktiki 53.3 Flash Services PMI/Xidmət sektorunda PMİ indeksi əvvəlki 56.1 proqnoz 53.4 faktiki 52.3
Retail Sales m/m

Retail Sales m/m

Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki 0.8% proqnoz 0.0% faktiki
CB Leading Index m/m,Existing Home Sales

CB Leading Index m/m,Existing Home Sales

CB Leading Index m/m/CB aparıcı indikatorlar indeksi əvvəlki  1.2% proqnoz 0.8% faktiki Existing Home Sales/Ev satışları əvvəlki  6.00M proqnoz 6.20M faktiki
Consumer Confidence

Consumer Confidence

Consumer Confidence/İstehlakçıların inam indeksi əvvəlki -14 proqnoz -15 faktiki
Unemployment Claims

Unemployment Claims

Unemployment Claims/İşsizlik səviyyəsi əvvəlki  898K proqnoz  860K faktiki
CBI Industrial Order Expectations

CBI Industrial Order Expectations

CBI Industrial Order Expectations/CBİ sənaye istehsalı əvvəlki  -48 proqnoz -50 faktiki -34