Prelim UoM Consumer Sentiment,Prelim UoM Inflation Expectations

Prelim UoM Consumer Sentiment,Prelim UoM Inflation Expectations

Prelim UoM Consumer Sentiment|Miçiqan universitetinin istehlakçıların inam indeksi əvvəlki 98.3 proqnoz 97.0 faktiki  90.7 Prelim UoM Inflation Expectations/Miçiqan univeristetinin infliyasiya gözləmələri əvvəlki 2.7% proqnoz faktiki  2.7%
Capacity Utilization Rate,Industrial Production m/m

Capacity Utilization Rate,Industrial Production m/m

Capacity Utilization Rate/İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi əvvəlki 78.5% proqnoz 78.6% faktiki  78.7% Industrial Production m/m/Sənaye istehsalı əvvəlki 0.4% proqnoz 0.2% faktiki  0.3%  
CPI m/m,Common CPI y/y,Median CPI y/y,Trimmed CPI y/y,Foreign Securities Purchases,Core CPI m/m

CPI m/m,Common CPI y/y,Median CPI y/y,Trimmed CPI y/y,Foreign Securities Purchases,Core CPI m/m

CPI m/m/CPI indeksi əvvəlki -0.4% proqnoz -0.4% faktiki -0.1% Common CPI y/y/Ümumi CPI indeksi əvvəlki 1.9% proqnoz 1.9% faktiki 1.9% Median CPI y/y/Orta CPI indeksi əvvəlki 1.8% proqnoz 1.9% faktiki  1.8% Trimmed CPI y/y/yenidən baxılmış CPI indeksi əvvəlki 1.9% proqnoz 1.9% faktiki 1.9% Foreign Securities Purchases/Xarici qiymətli kağızların alışı satışı əvvəlki 3.97B proqnoz 2.05B faktiki 9.45B Core CPI m/m/ CPI indeksi, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki -0.2% proqnoz faktiki -0.2%
Retail Sales m/m 1.3%

Retail Sales m/m 1.3%

Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki 1.3% proqnoz  -0.8% faktiki  -0.9%
Current Account

Current Account

Current Account/Cari balans əvvəlki 23.0B proqnoz 24.1B faktiki  20.3B

Philly Fed Manufacturing Index,Unemployment Claims

Philly Fed Manufacturing Index/Filadelfiya universiteti işgüzar aktivlik indksi əvvəlki 9.4 proqnoz 9.7 faktiki 17.0 Unemployment Claims/İşsizlik müavinətləri üçün müavinətlərin sayı əvvəlki 216K proqnoz 219K faktiki 213K
ADP Non-Farm Employment Change

ADP Non-Farm Employment Change

ADP Non-Farm Employment Change/ADP qeyri k/t sektorunda məşğulluq indeksi əvvəlki 39.1K proqnoz faktiki  -13.0K
Final CPI y/y,Final Core CPI y/y

Final CPI y/y,Final Core CPI y/y

Final CPI y/y|Son CPI indeksi əvvəlki 1.9% proqnoz 1.7% faktiki  1.6% Final Core CPI y/y/Son CPI indeksi, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki 1.0% proqnoz 1.0% faktiki  1.0%
Italian Trade Balance

Italian Trade Balance

Italian Trade Balance/İtaliya ticarət balansı əvvəlki 3.78B proqnoz 2.89B faktiki  3.84B
CPI y/y

CPI y/y

CPI y/y əvvəlki 2.3% proqnoz 2.1% faktiki 2.1% PPI Input m/m əvvəlki -2.3% proqnoz -1.5% faktiki -1.0% RPI y/y əvvəlki 3.2% proqnoz 2.9% faktiki 2.7% Core CPI y/y əvvəlki 1.8% proqnoz 1.8% faktiki 1.9% HPI y/y əvvəlki 2.7% proqnoz 3.0% faktiki 2.8% PPI Output m/m əvvəlki 0.2% proqnoz 0.1% faktiki -0.3%