German PPI m/m Almaniya PPİ indeksi əvvəlki -0.5% proqnoz -0.1% faktiki 0.1%
Current Account

Current Account

Current Account Cari balans əvvəlki 20.5 B proqnoz 21.3B faktiki 27.0B

Industrial Production m/m Sənaye istehsalı əvvəlki 0.6% proqnoz -0.1% faktiki -0.4% Capacity Utilization Rate İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi əvvəlki 77.9% proqnoz 77.7% faktiki 77.5%

Manufacturing Sales m/m Emal sektoru satışları əvvəlki -1.3% proqnoz 0.7% faktiki 0.8% ADP Non-Farm Employment Change ADP emal sektorunda məşğulluq əvvəlki 49.3K proqnoz faktiki 28.2K

Philly Fed Manufacturing Index Filadelfiya universiteti emal sektorunda aktivlik indeksi əvvəlki 12.0 proqnoz 7.3 faktiki 5.6 Building Permits Tikinti icazələri əvvəlki 1.43M proqnoz 1.34M faktiki 1.39M Housing Starts Yeni tikilən evlər əvvəlki 1.39M proqnoz 1.32M faktiki 1.26M Unemployment Claims İşsizlik müavinəti üçün müraciətlərin sayı əvvəlki 210K proqnoz 212K faktiki 214K

Italian Trade Balance/İtaliya ticarət balansı əvvəlki 7.63B proqnoz 6.21B faktiki 2.59B

Trade Balance /Ticarət balansı əvvəlki 1.59B proqnoz 2.47B faktiki 4.02B

Italian Trade Balance/İtaliya ticarət balansı əvvəlki 7.63B proqnoz 6.21B faktiki 2.59B

Business Inventories m/m Biznes yatırımları əvvəlki 0.4% proqnoz 0.3% faktiki 0.0% NAHB Housing Market Index NAHB daşınmaz əmlak qiymətləri indeksi əvvəlki 68 proqnoz 68 faktiki 71

CPI m/m CPI indeksi əvvəlki -0.1% proqnoz -0.3% faktiki -0.4% Common CPI y/y Ümumi CPI indeksi əvvəlki 1.8% proqnoz 1.8% faktiki 1.9% Median CPI y/y Orta CPI indeksi əvvəlki 2.1% proqnoz 2.1% faktiki 2.2% Trimmed CPI y/y Yenidən baxılmış CPI indeksi əvvəlki 2.1% proqnoz 2.1% faktiki 2.1% Foreign Securities Purchases Xarici valyuta alışı satışı əvvəlki … Continue reading »