Business Inventories m/m/Biznes yatırımları

əvvəlki  -0.1%

proqnoz 0.4%

faktiki 0.4%

uollstreet