Core Durable Goods Orders m/m,Durable Goods Orders m/m

Core Durable Goods Orders m/m,Durable Goods Orders m/m

Core Durable Goods Orders m/m/Uzun müddət istifadə edilən məhsul sifarişləri əvvəlki  2.6% proqnoz 1.0% faktiki  0.4% Durable Goods Orders m/m/Uzun müddət istifadə edilən baza məhsul sifarişləri əvvəlki  11.4% proqnoz  1.1% faktiki  0.4%
M3 Money Supply y/y,Private Loans y/y

M3 Money Supply y/y,Private Loans y/y

M3 Money Supply y/y/M3 ul kütləsi əvvəlki 10.2% proqnoz 10.2% faktiki  9.5% Private Loans y/y/Şəxsi kreditlərin həcmi əvvəlki  3.0% proqnoz 3.0% faktiki 3.0%  
Public Sector Net Borrowing

Public Sector Net Borrowing

Public Sector Net Borrowing/İpoteka kreitləri əvvəlki  25.9B proqnoz  40.6B faktiki 35.2B
New Home Sales

New Home Sales

New Home Sales/Yeni evlərin qiymət indeksi əvvəlki  901K proqnoz 890K faktiki 1011K  
Belgian NBB Business Climate

Belgian NBB Business Climate

Belgian NBB Business Climate/Belçika NBB biznes mühiti əvvəlki -12.0 proqnoz -11 faktiki -10.8
Unemployment Claims

Unemployment Claims

Unemployment Claims/İşsizlik müavinəti üçün müraciətlərin sayı əvvəlki  860K proqnoz 845K faktiki 870K
CBI Realized Sales

CBI Realized Sales

CBI Realized Sales/CBİ pərakəndə satışları əvvəlki  -6 proqnoz  -10 faktiki 11  
German ifo Business Climate

German ifo Business Climate

German ifo Business Climate/Almaniya İfo biznes mühiti əvvəlki  92.5 proqnoz 93.9 faktiki  93.4
SNB Policy Rate

SNB Policy Rate

SNB Policy Rate/Faiz dərəcələri əvvəlki -0.75% proqnoz -0.75% faktiki  -0.75%
BOJ Core CPI y/y

BOJ Core CPI y/y

BOJ Core CPI y/y/Yaponiya Bankının CPİ indeksi əvvəlki  0.0% proqnoz faktiki  0.0%