Wholesale Sales m/m

Wholesale Sales m/m/Topdan satış ehtiyatları əvvəlki  1.1% proqnoz 0.1% faktiki  -0.1%
Wholesale Sales m/m

All Industries Activity m/m

All Industries Activity m/m/ənaye sektorunda aktivlik əvvəlki -0.2% proqnoz 0.4% faktiki  0.5%
All Industries Activity m/m

Existing Home Sales

Existing Home Sales/Ev satışları əvvəlki  5.34M proqnoz 5.29M faktiki  5.15M
Existing Home Sales

CPI m/m,Core Retail Sales m/m,Common CPI y/y,Median CPI y/y,Retail Sales m/m,Trimmed CPI y/y,Core CPI m/m

CPI m/m/CPI indeksi əvvəlki  -0.1% proqnoz -0.1% faktiki  -0.4% Core Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki  0.8% proqnoz 0.1% faktiki  -0.4% Common CPI y/y/Ümumi CPİ indeksi əvvəlki  2.0% proqnoz faktiki  1.9% Median CPI y/y/Orta CPİ indeksi əvvəlki  2.1% proqnoz faktiki  2.0% Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki  0.2% proqnoz 0.3% faktiki  0.1% Trimmed CPI y/y/Yenidən baxılmış CPİ indeksi əvvəlki  2.2% proqnoz faktiki  2.1% … Continue reading »
CPI m/m,Core Retail Sales m/m,Common CPI y/y,Median CPI y/y,Retail Sales m/m,Trimmed CPI y/y,Core CPI m/m

Public Sector Net Borrowing

Public Sector Net Borrowing/İpoteka kreditləri əvvəlki 4.8B proqnoz 4.6B faktiki 3.3B
Public Sector Net Borrowing

Current Account

Current Account/Cari balans əvvəlki  19.5B proqnoz  21.4B faktiki  23.9B
Current Account

Retail Sales m/m

Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki  0.3% proqnoz -0.4% faktiki  -0.8%
Retail Sales m/m

Trade Balance

CHF Trade BalanceTicarət balansı əvvəlki 2.08B proqnoz 2.45B faktiki  2.43B
Trade Balance

German WPI m/m

German WPI m/m/Almaniya topdan satış qiymətləri indeksi əvvəlki  0.3% proqnoz 0.4% faktiki  0.4%
German WPI m/m

CB Leading Index m/m

CB Leading Index m/m/CB aparıcı indikatorlar indeksi əvvəlki  -0.2% proqnoz faktiki -0.2%
CB Leading Index m/m