Current Account,German ZEW Economic Sentiment,ZEW Economic Sentiment

Current Account/Cari balans əvvəlki 22.6B proqnoz 21.4B faktiki  16.2B German ZEW Economic Sentiment/Almaniya ZEWiqtisadi gözləmələri əvvəlki -15.0 proqnoz -14.1 faktiki  -13.4 ZEW Economic Sentiment/ ZEW iqtisadi gözləmələri əvvəlki -20.9 proqnoz -18.2 faktiki  -16.6
Current Account,German ZEW Economic Sentiment,ZEW Economic Sentiment

Average Earnings Index 3m/y,Unemployment Rate,Claimant Count Change

Average Earnings Index 3m/y/Orta saatlıq əmək haqqı əvvəlki 3.4% proqnoz 3.5% faktiki  3.4% Unemployment Rate/İşsizlik səviyyəsi əvvəlki 4.0% proqnoz 4.0% faktiki  4.0% Claimant Count Change/İşsizlik müavinəti üçün müraciətlərin sayı əvvəlki 20.2K proqnoz 12.3K faktiki  14.2K
Average Earnings Index 3m/y,Unemployment Rate,Claimant Count Change

Trade Balance

Trade Balance/Ticarət balansı əvvəlki 1.96B proqnoz 2.24B faktiki  3.04B
Trade Balance

Prelim UoM Consumer Sentiment,Mortgage Delinquencies,Prelim UoM Inflation Expectations

Prelim UoM Consumer Sentiment/Miçiqan universitetinin istehlakçıların inam indeksi əvvəlki 91.2 proqnoz 93.3 faktiki  95.5 Mortgage Delinquencies/İpoteka kreditləri əvvəlki 4.47% proqnoz faktiki  4.06% Prelim UoM Inflation Expectations/Miçiqan universitetinin infliyasiya gözləmələri əvvəlki 2.7% proqnoz faktiki  2.5%
Prelim UoM Consumer Sentiment,Mortgage Delinquencies,Prelim UoM Inflation Expectations

Foreign Securities Purchases

Foreign Securities Purchases/Xarici valyuta ehtiyatları əvvəlki 10.24B proqnoz 7.66B faktiki  -18.96B
Foreign Securities Purchases

Empire State Manufacturing Index,Import Prices m/m,Capacity Utilization Rate,Industrial Production m/m

Empire State Manufacturing Index/Emal sektorunda işgüzar aktivlik indeksi əvvəlki 3.9 proqnoz 7.1 faktiki  8.8 Import Prices m/m/İdxal qiymətləri əvvəlki -1.0% proqnoz -0.1% faktiki  -0.5% Capacity Utilization Rate/İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi əvvəlki 78.8% proqnoz 78.8% faktiki  78.2% Industrial Production m/m/Sənaye istehsalı əvvəlki 0.1% proqnoz 0.1% faktiki  -0.6%
Empire State Manufacturing Index,Import Prices m/m,Capacity Utilization Rate,Industrial Production m/m

Italian Trade Balance,Trade Balance

Italian Trade Balance/İtaliya ticarət balansı əvvəlki 3.85B proqnoz 3.47B faktiki  3.66B Trade Balance\İtaliya ticarət balansı əvvəlki 15.8B proqnoz 15.6B faktiki  15.6B
Italian Trade Balance,Trade Balance

Retail Sales m/m

Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki -0.7% proqnoz 0.2% faktiki  1.0%
Retail Sales m/m

Revised Industrial Production m/m

Revised Industrial Production m/m/Yenidən baxılmış sənaye istehsalı əvvəlki -0.1% proqnoz -0.1% faktiki  -0.1%
Revised Industrial Production m/m

Business Inventories m/m

Business Inventories m/m/Biznes yatırımları əvvəlki 0.6% proqnoz 0.3% faktiki  -0.1%
Business Inventories m/m

Core Retail Sales m/m,PPI m/m,Retail Sales m/m,Core PPI m/m,Unemployment Claims

Core Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki 0.2% proqnoz 0.0% faktiki -1.8% PPI m/m/PPİ indeksi əvvəlki -0.2% proqnoz  0.1% faktiki -0.1% Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki 0.2% proqnoz 0.1% faktiki -1.2% Core PPI m/m/PPİ indeksi, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki -0.1% proqnoz 0.2% faktiki 0.3% Unemployment Claims/İşsizlik müavinəti üçün müraciətlərin sayı əvvəlki 234K proqnoz 225K faktiki 239K
Core Retail Sales m/m,PPI m/m,Retail Sales m/m,Core PPI m/m,Unemployment Claims

Manufacturing Sales m/m,NHPI m/m

Manufacturing Sales m/m/Emaledici sektor satışları əvvəlki -1.4% proqnoz 0.3% faktiki -1.3% NHPI m/m\Yeni evlərin qiymət indeksi əvvəlki 0.0% proqnoz 0.0% faktiki 0,0%
Manufacturing Sales m/m,NHPI m/m