CB Leading Index m/m CB aparıcı indikatorlar indeksi əvvəlki -0.4% proqnoz faktiki -0.5%

Revised Industrial Production m/m Yenidən baxılmış sənaye istehsalı əvvəlki -0.9% proqnoz -0.9% faktiki -0.6%

German PPI m/m Almaniya PPİ indeksi əvvəlki -0.1% proqnoz 0.4% faktiki 0.5% Current Account Cari balans əvvəlki 27.9B proqnoz 24.2B faktiki 24.7B

Capacity Utilization Rate İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi əvvəlki 78.8% proqnoz 78.7% faktiki 77.9% Industrial Production m/m Sənaye istehsalı əvvəlki -0.1% proqnoz 0.0% faktiki -0.5% Business Inventories m/m Biznes yatırımları əvvəlki 0.3% proqnoz 0.0% faktiki 0.0% NAHB Housing Market Index NAHB daşınmaz əmlak qiymətləri indeksi əvvəlki 63 proqnoz 64 faktiki 66

CPI m/m CPI indeksi əvvəlki 0.7% proqnoz 0.4% faktiki 0.4% Common CPI y/y Ümumiləşmiş CPİ indeksi əvvəlki 1.8% proqnoz 1.8% faktiki 1.8% Median CPI y/y/Orta CPİ indeksi əvvəlki 2.1% proqnoz 2.0% faktiki 1.9% Trimmed CPI y/y/Yekun CPİ indeksi əvvəlki 2.1% proqnoz 2.1% faktiki 2.0% Core CPI m/m /CPİ indeksi, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki 0.3% … Continue reading »

Core Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar, volatil məhsullar nəzərə alınmadan əvvəlki 1.3% proqnoz 0.7% faktiki 0.1% Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar əvvəlki 1.7% proqnoz 0.2% faktiki -0.2% Empire State Manufacturing Index/Emal sektorunda işgüzar aktivlik indeksi əvvəlki 10.1 proqnoz 8.2 faktiki 17.8

Flash GDP q/q /İlkin ÜDM əvvəlki 0.4% proqnoz 0.4% faktiki 0.4% Flash Employment Change q/q /İlkin işsizlik səviyyəsi əvvəlki 0.3% proqnoz 0.2%faktiki 0.3%

French Final CPI m/m/Fransa Yekun CPİ indeksi əvvəlki 0.2% proqnoz 0.2% faktiki 0.3%

Prelim Machine Tool Orders y/y İlkin dəzgah sifarişləri əvvəlki -28.5% proqnoz faktiki -33.4%

German Prelim GDP q/q/ Almaniya ilkin ÜDM əvvəlki 0.0% proqnoz 0.4% faktiki 0.4%

NFIB Small Business IndexNFIB kiçik biznes indeksiəvvəlki 101.8proqnoz 102.3faktiki 103.5 Import Prices m/m/idxal qiymətləriəvvəlki 0.6%proqnoz 0.7%faktiki 0.2%

German Final CPI m/m Almaniya son CPİ indeksi əvvəlki 1.0% proqnoz 1.0% faktiki 1.0% German WPI m/m Almaniya Topdan satış ehtiyatları əvvəlki 0.3% proqnoz 0.4% faktiki 0.6% German ZEW Economic Sentiment Almaniya ZEW iqtisadi gözləmələr əvvəlki 3.1 proqnoz 5.1 faktiki -2.1 Industrial Production m/m Sənaye istehsalı əvvəlki -0.1% proqnoz -0.3% faktiki -0.3% ZEW Economic Sentiment … Continue reading »