Capacity Utilization Rate
İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi

əvvəlki 77.1%
proqnoz 76.9%
faktiki 76.8%

Industrial Production m/m
Sənaye istehsalı

əvvəlki -0.4%
proqnoz -0.2%
faktiki -0.3%