Core Retail Sales m/m
Baza Pərakəndə satışları

əvvəlki 0.6%
proqnoz 0.3%
faktiki 0.3%

Retail Sales m/m
Pərakəndə satışlar

əvvəlki 0.2%
proqnoz 0.3%
faktiki 0.3%

Import Prices m/m
İxal qiymətləri

əvvəlki 0.2%
proqnoz -0.2%
faktiki 0.0%