Flash Employment Change q/q

İlkin məşğulluq səviyyəsi

əvvəlki 0.1%
proqnoz 0.1%
faktiki 0.3%

Flash GDP q/q
İlkin ÜDM

əvvəlki 0.1%
proqnoz 0.1%
faktiki 0.1%

Trade Balance
Ticarət balansı

əvvəlki 19.1B
proqnoz 19.1B
faktiki 22.2B