Italian Trade Balance
İtaliya ticarət balansı

əvvəlki 4.87B
proqnoz 5.23B
faktiki 5.01B