German Prelim GDP q/q
Almaniya İlkin ÜDM

əvvəlki 0.1%
proqnoz 0.1%
faktiki 0.0%

German WPI m/m
Almnaiya topdan satış qiymətləri indeksi

əvvəlki 0.0%
proqnoz 0.1%
faktiki 0.3%