German Final CPI m/m
Almaniya yekun CPİ indeksi

əvvəlki -0.6%
proqnoz -0.6%
faktiki -0.6%