Challenger Job Cuts y/y
Challengerboş iş yerlərinin sayı

əvvəlki -16.0%
proqnoz
faktiki -25.2%

Unemployment Claims
İşsizlik müavinəti üçün müraciətlərin sayı

əvvəlki 222K
proqnoz 222K
faktiki 222K