Revised Industrial Production m/m
Yenidən baxılmış sənaye istehsalı

əvvəlki 2.3%
proqnoz 2.3%
faktiki 2.0%