Tertiary Industry Activity m/m

Sənaye sektorunda aktivlik

əvvəlki 0.8%
proqnoz -0.1%
faktiki -0.2%