Capacity Utilization Rate

İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi

əvvəlki 77.9%
proqnoz 78.0%
faktiki 78.1%

Industrial Production m/m

Sənaye istehalı

əvvəlki -0.4%
proqnoz 0.2%
faktiki 0.4%