Core Retail Sales m/m
Pərakəndə satışlar,volatil məhsullar nəzərə alınmadan

əvvəlki 0.5%
proqnoz 0.5%
faktiki 0.5%

Retail Sales m/m
Pərakəndə satışlar

əvvəlki 0.3%
proqnoz 0.7%
faktiki 0.5%