Capacity Utilization Rate
İşçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsi

əvvəlki 78.8%
proqnoz 78.7%
faktiki 77.9%

Industrial Production m/m
Sənaye istehsalı

əvvəlki -0.1%
proqnoz 0.0%
faktiki -0.5%

Business Inventories m/m
Biznes yatırımları

əvvəlki 0.3%
proqnoz 0.0%
faktiki 0.0%

NAHB Housing Market Index
NAHB daşınmaz əmlak qiymətləri indeksi
əvvəlki 63
proqnoz 64
faktiki 66