Core Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar, volatil məhsullar nəzərə alınmadan

əvvəlki 1.3%
proqnoz 0.7%
faktiki 0.1%

Retail Sales m/m/Pərakəndə satışlar

əvvəlki 1.7%
proqnoz 0.2%
faktiki -0.2%

Empire State Manufacturing Index/Emal sektorunda işgüzar aktivlik indeksi

əvvəlki 10.1
proqnoz 8.2
faktiki 17.8