CPI m/m
CPI indeksi

əvvəlki 0.7%
proqnoz 0.4%
faktiki 0.4%

Common CPI y/y

Ümumiləşmiş CPİ indeksi

əvvəlki 1.8%
proqnoz 1.8%
faktiki 1.8%

Median CPI y/y/Orta CPİ indeksi

əvvəlki 2.1%
proqnoz 2.0%
faktiki 1.9%

Trimmed CPI y/y/Yekun CPİ indeksi

əvvəlki 2.1%
proqnoz 2.1%
faktiki 2.0%

Core CPI m/m /CPİ indeksi, volatil məhsullar nəzərə alınmadan

əvvəlki
0.3%

proqnoz

faktiki
0.0%