WTI Asiya sessiyasının yanakı kanalının aşağı sərhədini qırıb və riskli aktivlərə marağın azalması fonunda 61 qiymətini test edir. Riskdən qaçışın səbəbi kimi İtaliya büdcəsi ilə və ABŞ-Çin ticarət razılaşması ilə bağlı narahatlıqlar göstərilir.