Flash GDP q/q /İlkin ÜDM

əvvəlki
0.4%

proqnoz
0.4%

faktiki
0.4%


Flash Employment Change q/q


/İlkin işsizlik səviyyəsi
əvvəlki
0.3%
proqnoz 0.2%
faktiki
0.3%