Prelim Machine Tool Orders y/y
İlkin dəzgah sifarişləri

əvvəlki -28.5%
proqnoz
faktiki -33.4%