Goldman Fedrezervi yenilməz heab edir
 
Bank ekspertləri yazırlar ki, «Biz əvvəlki kimi hesab edirik ki, Fedrezerv bu il və növbəti il faiz dərəcələrini 4 dəfə yüksəldəcək. Bununla da faiz dərəcələri 3.25-3.5% səviyyəsinə çatacaq. Həmçinin biz FRS-in sentyabr iclasında faiz dərəcələrini artıracağı ehtimalı 85% qiymətləndiririk».
goldman sachs