Bu gün Növruzun üçüncü çərşənbəsi Yel Çərşənbəsidir. İnanclara görə, Yel çərşənbəsində əsən yel, külək buzu ərimiş suyu, istini hərəkətə gətirir. Çərşənbəniz Mübarək olsun.

yel cers